joi, 25 septembrie 2014

Atenuarea poluării fonice de către plantaţiile din spaţiile verzi

               Masele dese de frunziş înterceptează energia fonică a surselor de zgomot, în măsura în care plantaţiile sunt compacte şi dacă se întind pe suprafeţe destul de mari, late.
Cercetarile au arătat că o perdea cu lăţimea de 200-250m poate absorbi zgomotele de pe autostradă reducându-le cu 35-45 decibeli.
              Un şir de arbori, plantaţiile cu puţine exemplare pe suprafaţă, dintre blocuri şi scuaruri reduc zgomotele doar 4-5 decibeli.
               Un relief variat şi alte obstacole duce la rezultate remarcabile pentru reducerea zgomotelor.
Asocierile de acest gen vor fi folosite pentru a proteja localităţile, casele din apropierea căilor de circulaţie importante.


     Protejarea solului
     Plantaţiile masive de arbori şi arbuşti preiau prin sistemul radicular, prin absorţie o parte din poluanţi şi dinamizează excesul unor elemente contribuind la echilibrarea şi fertilitatea solului.Îndepărtarea frunzelor căzute este o practică antiecologică.Pe lângă materia organică vegetaţia imbunătăţeşte porozitatea solului, prin urmare creşte capacitatea de filtrare şi sedimentare.
     Dacă terenul este în pantă, vegetaţia fixează solurile prin eroziunea şi alunecările de teren, folosind specii cu sistem de radăcini profunde şi bine ramificate, specii care drajonează.

marți, 23 septembrie 2014

Crearea unei atmosfere psihorelaxante

           Vegetaţia, armonia formelor şi culorilor, mirosuri placute, foşnetul frunzelor, graţia, efectul câmpului bioenergetic al plantelor, acţionează asupra starii psihice pozitive a omului.
            Forma columnara are influenţă dinamaică, stimulează elanul, dezvoltă fantezia.Grupurile de arbori columnari inspira sentimente solemne, de măreţie.
            Forma conică stimulează, dinamizează şi activează psihicul. Emoţiile sunt dinamizate dacă ramurile principale sunt îndreptate in sus, ramurile in poziţie orizontală sau pendentă poate acţiona înhibitor.
            Forma sferică constituie un element conservator, menţine o stare psihică normală.
            Forma umbrelată constituie un factor calmant, creând senzaţia de protecţie.
            Forma pendentă şi contur neregulat, imprimă pasivitate, tristeţe, renunţare, constituind un factor cald inhibitor al peisajului.

            Alcătuirea diferită a grupurilor de arbori poate influenţa divers starea psihică.
            Un masiv dintr-o singură specie, de marimea I, de aceeaşi vârstă, inspiră sentimentul de măreţie, de stimulare.
            Grupuri de arbori şi arbuşti cu frunze bogate, contururi pline, bine delimitate creeză impresia de claritate, hotărâre.
             Speciile cu frunziş sărac, cu contur vag, imprecis,creează confuzie.
             Coroanele cu contur variat, plantele cu mai multe tulpini pot avea influenţă dinamizatoare, de nelinişte, de agitaţie.

              Gradul de luminiozitate, nuanţe de culori influenţează starea de psihic. 
              O poiană sau un parter cu flori expus luminii exprimă o stare dinamică de stimulare, o porţiune umbrită este un mediu tipic conservator.

Magnolia

Luisenpark Mannheimpalatul rezidenţial Ludwigsburg,

Blühenden Barock Ludwigsburg


Holiday Park


Dilsberg

             Dozarea de lumină în spaţiile de odihnă trebuie să fie moderată, la cei cu depresie trebuie mai multă lumină.
             Tonalităţile pastelate, luminoase provoacă bună dispoziţie, tentele mai închise deprimă, determinând factori înhibitori ai proceselor psihice.
             Culoarea verde este culoarea cea mai odihnitoare, creează impresia de calm, odihnă, linişte, siguranţă, contribuind la un echilibru psihic.