luni, 11 noiembrie 2013

                 Trasarea pe teren a rondurilor, parterelor


       Pentru trasarea pe teren a rondurilor simple se folosesc echerul, sfoara,ţăruşii, ruleta şi compasul de lemn cu braţe de 1,25-1,50m.
       Forme de ronduri mai des intâlnite sunt: cercul, elipsa, ovalul şi figurile compuse înscrise în aceste forme.
       Cercul se trasează pe teren cu ajutorul unei sfori de lungime egală cu raza cercului, al cărei capăt se fixează în centru.
        Pentru a trasa porţiunile interioare ale rondurilor şi platbandelor prevăzute cu plantări în mozaic, este necesar să se execute un plan la scara 1:100 şi un plan de execuţie, în care să fie indicate liniile ajutătoare, legăturile, iar în unele cazuri o sectiune verticală a rondului. Pentru platbande şi borduri este suficient să se traseze o linie de bază faţă de care se duc perpendicularele care se opresc la principalele puncte sau linii ale desenului.
         Când trasarea rondurilor necesită un număr prea mare de linii ajutătoare sau trebuie să se traseze pe teren figuri complicate, este mai bine de ex: o emblemă, este mai simplu să se deseneze contururile figurii pe o hârtie împărţită în pătrate egale. Hârtia se suprapune pe teren, apoi se străpunge cu lamele metalice toate liniile de contur care delimitează diferitele plante de mozaic.
          Trasarea se mai poate face astfel. Se desenează în mărime naturală părţile separate ale desenului cu creta pe un placaj de culoare neagră, apoi se confecţionează un şablon de sârmă după cuiele bătute de-a lungul liniilor principale de contur. Pentru a asigura soliditatea şablonului la transport, acesta se fixează cu sârmă sau cu sfoară pe o ramă de lemn. Şablonul scos din ramă se fixează pe pămînt cu ajutorul unor cârlige, apoi se desenează pe pămant liniile de contur şi se face plantarea.


         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu